Wij zijn Brokkelen, een landelijk platform/community voor marihuana.

Wij willen niemand aanzetten tot het gebruiken van cannabis. Deze website is bedoeld als advies voor mensen die dit al gebruiken. Wij willen dat Nederland zich samen sterk maakt om een positieve bijdrage te leveren aan de vrijheid voor marihuana. Dit op het gebied van het sociale aspect van coffeeshop. Er is bijna geen andere plek in Nederland waar de etniciteit zo gemengd is als in de coffeeshop. Iedereen kan het goed met elkaar vinden en voor veel mensen is dit soms de enige vorm van sociaal contact.

Er zijn er veel medische patiënten die er baat bij hebben wanneer medische cannabis legaal gebruikt en normaal gehaald kan worden.Er zijn vele studies die uitwijzen dat cannabis goede eigenschappen heeft en het is om deze reden ook legaal in veel grote landen en in de medische sector. Nederland loopt hier op achter. Naar schatting zijn er 15.000 mensen in Nederland die medische cannabis gebruiken. Het ministerie van VWS levert medicinale cannabis aan apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, ziekenhuizen en anderen landen.

Ongeveer een vijfde (20,9%) van de bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2016 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Omgerekend naar de bevolking bedroeg dat ongeveer 2,77 miljoen. (95% betrouwbaarheidsinterval 2,63-2,91 miljoen). De grote stroom van beginnende rokers die vaak niet over de juiste informatie beschikken hebben sterke behoefte aan een universeel online informatieplatform die ze hierin begeleid.

Brokkelen streeft er naar om op een maatschappelijke doch verantwoordelijke manier marihuana te decriminaliseren en te normaliseren op gebied van medische en recreatief gebruik.

Help je mee?!